Boataround Blog

Pojištění kauce – 3 věci, na které si dát pozor

V závislosti na charterové společnosti vás pojištění kauce zbaví povinnosti složit vrátný depozit zcela nebo ho sníží na menší částku. Je dobře si to prověřit dopředu, abyste v případě potřeby měli potřebnou hotovost nebo limit na kartě.

Příklad

Při standardní rekreační plachetnici je vrátný depozit např. 2 000 eur, avšak chartrová společnost nabízí pojištění kauce ve výši 190 eur na týden, který sníží vrátný depozit na 300 eur namísto 2 000 eur. Pokud dojde k pojistné události, chartrová společnost vám vrátný depozit nevrátí a vy tak přijdete jen o 300 eur (namísto 2 000 eur).

Některé charterové společnosti vyžadují zaplatit pojištění kauce předem (alespoň jeden den před nástupem naloď), zejména kdy nabízí pojištění třetích stran a pojišťovna potřebuje čas na zpracování dat.

Pokud se plavíte vícekrát do roka, vyplatí se zakoupit pojištění kauce celoročně (např. Přes Yacht-Pool), protože výše pojistného na 12 měsíců se rovná přibližně jednorázové výši pojištění kauce u charterové společnosti. Pojištění vám platí vícenásobně na plavby během roku, avšak v tomto případě musíte zaplatit vratnou kauci při přebírání lodi a v případě pojistné události řešíte pojistné plnění přímo s pojišťovnou vy.

Spoluúčast

Ptejte se při pojištění na vaši spoluúčast v případě pojistné události. Jak je veliká a jak se počítá? Standardně se pohybuje kolem 5-10%, ale jsou i pojištění kde jste plně chráněni.

Co pojištění kauce nezahrnuje?

Většina pojistek má výjimky na poškození, například ztráta Fendra, nebo ucpání WC. Výjimečně se může jednat io generátor, nebo poškození plachty. Pokud vaše pojistka tyto věci nezahrnuje, důkladně si je zkontrolujte při přebírání lodi.

Hrubá nedbalost, vedení plavidla bez potřebného oprávnění nebo pod vlivem alkoholu a pod. nespadají pod pojistné plnění (= pojišťovna událost neproplatí). Příkladem může být pojistná událost v případě dobrého počasí. Některé pojišťovny zjišťují podrobnosti a v případě podezření na nedbalost, pojistnou událost neproplatí.

V případě škod způsobených hrubou nedbalostí je možné se chránit např. celoročním pojištěním skipera (pro rekreační plachetnice je výška pojistného cca 100 eur / rok), a vztahuje se nejen na skipera, ale i na posádku, která je oficiálně na palubě – je zapsána v seznamu posádky. Avšak dejte si pozor, neboť i v tomto případě se pojistné plnění anuluje, pokud nemáte platnou licenci pro danou oblast a plavidlo.

Kdo pojištění poskytuje?

V některých případech vám chartrová společnost pojištění sice nabídne, ale jde o pojištění třetí strany. Stále tak musíte složit vratnou kauci za pronájem lodě a v případě pojistné události řešíte povinné plnění přímo s pojišťovnou vy.

Pokud je vratná kauce zadržena z karty, doporučujeme si před cestou prověřit s bankou Vaše limity na kartě.

Pokud si rezervujete loď přes agenturu, ta by měla tyto informace vědět a poskytnout vám je. Boataround prověřuje všechny pojištění s partnery a pomáhá klientům s jejich výběrem.

Miroslav Kostka

Add comment