Boataround Blog

13 zajímavých faktů o námořnících

Lidstvo strávilo tisíciletí snahou přeplavit sedm moří a jeho fascinace s plachtěním zůstává až do dnešního dne. Než se rozhodnete, zda v roce 2019 pronajmete jachtu v Karibiku, na Balatonu nebo na Mallorce, přečtěte si těchto 13 zábavných faktů o plavbách a námořnících.

Pirates of the 18th century believed that a black cat would bring different kinds of luck. If a black cat walks towards someone, that person will have bad luck. If a black cat walks away from someone, then that person will have good luck. Jury's still out on Bengals, thought.
Piráti věřili, že černá kočka přináší různé druhy štěstí. Smůlu bude mít ten, za kterým černá mačka přijde a hodně štěstí čeká osobu, od které odcházejí. Porota ještě neví, jaké štěstí nosí Bengál u kormidla.

Kočky mají štěstí, zejména černé

Podle námořníků nosili černé kočky štěstí. Chovali je na palubě jako “lodní kočky” v naději, že pod jejich ochranou bezpečně doplují do svého přístavu.

“Nepotopitelný” Sam se plavil během druhé světové války. Přežil potopení Bismarcku, přešel k Spojencům a přežil potopení lodí HMS Cossack a HMS Ark Royal. Nepotopitelný Sam byl kocour.

Rum náš, posvěť se jméno tvé

Jeden z prvních dokumentovaných případů překročení rovníku byl zaznamenán historikem Herodotem v roce 425 před naším letopočtem. Námořníci tvrdili, že viděli, jak slůnce změnilo stranu na obloze. Herodotus si myslel, že byli opilí a vše si jenom vymysleli.

Oslavy s rumem často měnili historii. V roce 1120 opilí námořníci potopili loď nesoucí jediného mužského dědice anglickému trůnu, což vedlo k jeho předčasnému zosnutí a podnítilo 20 let občanské války.

V 16. století britští námořníci dostávali dávky rumu jako částečnou platbu. Aby se zajistilo, že nebyl rozředěn vodou, navlhčili rumem střelný prach a testovali, zda se střelný prach vznítí. Střelný prach se vznítil pouze tehdy, kdy měl rum víc než 57% alkoholu.

Když rum nestačí, je čas přidat! Během záchranní mise po tragické explozi raketoplánu Challenger našli námořníci plovoucí vak plný kokainu v hodnotě 13 milionů dolarů. Právě tato suma pokryla náklady na záchrannou misi.

Staň se námorníkem a spoznej svět

Kozel je maskoten námořnictva, protože námořníci zvykli nechávat kozy a kozly na vzdálených ostrovech, aby se množili a stali se zdrojem jídla pro lodě projíždějící kolem. Tato praxe způsobila dlouhodobé problémy životního prostředí v důsledku zavedení invazivních druhů do ekosystému.

Námořník, který si přál nosit plnovous v královském námořnictví, musel předložit žádost o povolení přestat se holit. Poté mu bylo dovoleno dva týdny “zapustit vousy”. Svůj nový image musel předvést zbrojmistrovi, který rozhodl, zda jeho vousy vypadají hloupě nebo jsou dostatečně důstojné pro námořníka.

US Navy's mascot, Bill the Goat, opening the football ceremonies in 1970.
Maskot amerického námořnictva, Kozel Bill, zahájil fotbalové ceremonie v roce 1970.

Když námořníci poprvé projíždějí přes rovník, probíhá obřad “Crossing the Line” a námořníci obdrží titul “synové Neptuna” a certifikát podepsaný samotným Neptunem.

V roce 1998 se válečná loď amerického námořnictví zastavila na místě po té, co na ní nainstalovali Windows NT 4.0 namísto vhodnějšího operačního systému. Námořník nevědomky zadal příkaz dělit nulou, co způsobilo chybu v programu a vyplo všechny systémy.

Popularity of male earring in 16th century can be attributed to forward thinking of pirates.
Oblibu mužské náušnice u mužů v 16. století lze připisovat pirátským pohřebním tradicím. Zde můžete vidět známého spisovatele Shakespeara s tímhle módním doplnkem.

Kulturní dědictví mořeplavby (kromě rumu)

O obyvatelech Finska se v minulosti tradovalo, že mají schopnost ovládat počasí. To vedlo k neochotě vpustit finské námořníky na paluby lodí od časů Vikingů až do 19. století.

Bylo běžné, že námořníci nosí zlaté náušnice. V případě jejich smrti měla náušnice sloužit jako platba za “řádný křesťanský pohřeb”.

Slovo “stávka” (anglicky strike), které známe jako protestné zastavení práce, pochází z praxe britských námořníků z 18. století, kteří spustili lodní plachty (strike the sails) a nechopili se jich, dokud nebyli vyplaceni.

Inspirovali vás tyto zajímavosti a tradice? Pokud si rezervujete jachtu na sezonu 2019už teď, dostanete ji s exkluzivně nízkym 15% prepaymentem. Vidíme se na moři, jachtaři!

 

Add comment