Boataround Blog

Poistenie kaucie – tri veci na ktoré si dať pozor!

V závislosti od chartrovej spoločnosti vás poistenie kaucie zbaví povinnosti zložiť vratný depozit úplne alebo ho zníži na menšiu čiastku. Je dobre si to preveriť dopredu, aby ste v prípade potreby mali potrebnú hotovosť alebo limit na karte.

Príklad

Pri štandardnej rekreačnej plachetnici je vratný depozit napr. 2 000 eur, avšak chartrová spoločnosť ponúka poistenie kaucie vo výške 190 eur na týždeň, ktorá zníži vratný depozit na 300 eur namiesto 2 000 eur. Ak dôjde k poistnej udalosti, chartrová spoločnosť vám vratný depozit nevráti (ale je vo výške len 300 eur namiesto 2 000 eur) a v závislosti od rozsahu udalosti a hlavne podmienok poistenia a spoluúčasti rieši poistnú udalosť.

Niektoré chartrové spoločnosti vyžadujú zaplatiť poistenie kaucie vopred (aspoň jeden deň pred prebratím lode).

Ak sa plavíte viackrát do roka, oplatí sa zakúpiť poistenie kaucie celoročne (napr. cez Yacht-Pool), kedže výška poistného na 12 mesiacov sa rovná približne jednorázovej výške poistenia kaucie u chartrovej spoločnosti. Poistenie vám platí viacnásobne na plavby počas roka, avšak v tomto prípade musíte zaplatiť vratnú kauciu pri preberaní lode a v prípade poistnej udalosti riešite poistné plnenie priamo s poisťovňou vy.

Spoluúčasť

Pýtajte sa pri poistení na vašu  spoluúčasť v prípade poistnej udalosti. Aká je veľká a ako sa počíta? Štandardne sa pohybuje okolo 5-10%.

Čo poistenie kaucie nezahŕňa

Väčšina poistiek má výnimky na poškodenie napríklad strata fendrov, dinghy, alebo upchatie WC. Výnimočne sa môže jednať aj o generátor, alebo plachty. Pokiaľ vaša poistka tieto veci nezahŕňa, dôkladne si ich skontrolujte pri preberaní lode.

Hruba nedbanlivosť, vedenie plavidlá bez potrebného oprávnenia alebo pod vplyvom alkoholu a pod. nespadajú pod poistné plnenie (= poisťovňa udalosť nepreplatí). Príkladom môže byť poistná udalosť v prípade dobrého počasia. Niektoré poisťovne zisťujú podrobnosti a v prípade podozrenia na nedbanlivosť, poistnú udalosť nepreplatia.

V prípade škôd spôsobených hrubou nedbanlivosťou je možné sa chrániť napr. celoročným poistením skippera (pri krytiach postačujúcich pre rekreačné plachetnice je výška poistného cca 100 eur/rok), a vzťahuje sa nie len na skippera, ale aj na posádku, ktorá je oficiálne na palube – je zapísaná v crew liste. Dajte si však pozor, lebo aj v tomto prípade sa poistné plnenie anuluje, ak nemáte licenciu platnú pre danú oblasť a dané plavidlo.

Kto poistenie poskytuje?

V niektorých prípadoch vám chartrová spoločnosť poistenie síce ponúkne, ale ide o poistenie tretej strany. Stále tak musíte zaplatiť vrátnu kauciu za prenájom lode a v prípade poistnej udalosti riešite povinné plnenie priamo s poisťovňou vy.

Ak je vrátna kaucia zadržaná z karty, odporúčame si pred cestou preveriť s bankou Vaše limity na karte.

Pokiaľ si rezervujete loď cez agentúru, tá by mala tieto informácie vedieť a poskytnúť vám ich. Boataround preveruje všetky poistenia s partnermi a pomáha klientom s ich výberom.

Miroslav Kostka

Add comment