Boataround Blog

Verify license

Verify, if your sailing license is valid for Hanse 418 – My cloud in Croatia

License issued by:

License type:

 

 

 

This is box title
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 1.1 Partner bude využívať Službu spoločnosti Boataround ako neexkluzívny distribútor. 1.2 Po dobu trvania zmluvy sa obe strany dohodli, že Boataround.com poskytne Partnerovi banner a link k umiestneniu na partnerskej www stránke, smerujúci na webovú stránku Boataround. Partner tento banner umiestni na svojej www stránke. 1.3 Boataround tiež poskytne Partnerovi zľavové letáky (vouchre) s jeho unikátnym Promo kódom, určené k distribúcii pre svojich klientov. 1.4 Strany sa dohodli a rozumejú tomu, že Boataround nevystupuje ako majiteľ lodí a nezodpovedá za škody, straty, pokuty a iné finančné náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť u Partnera aj u návštevníkov webstránky Partnera. Boataround zodpovedá len za správu a funkčnosť vlastnej databázy a za prenos informácií medzi Majiteľom lode a zákazníkom. Za technický stav každej lode je zodpovedný výlučne jej majiteľ.